UFV 95

Denne side bruger Cookies

UDSÆTNINGSFORENINGER VESTSJÆLLAND 95

Havørreden

Er en sammenslutning af foreningerne:

Korsør Lystfiskerforening

Slagelse Sportsfiskerforeningen

Skælskør Sportsfiskerforening

Høng Sportsfiskerforening

U.F.V. 95’s formål er:

at udsætte ørreder i Tude Å’s vandsystem iflg. udsætningsplanerne

samt supplerende udsætninger efter økonomi;

at forhandle og administrere udsætningsplanerne;

at forhandle og administrere el-fisketilladelsen;

at arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet;

efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder.

oprettelse af et fælles vandplejeudvalg.

At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet.

Genetablering af en naturlig Ørredbestand i Tude Å

En lang række store og små sjællandske vandløb har naturgivne forhold for at have naturlige ørredbestande, hvilket de da også har haft indtil nyere tid. Flertallet af bestandene forsvandt imidlertid som følge af forureninger, reguleringer, hårdhændet vedligeholdelse og vandindvinding. De sidste så sent som 50 éne og 60´erne. Men en, mange steder, god og praktisk i overensstemmelse med regionplanernes recipientkvalitetsplaner, er tilstanden i mange sjællandske vandløb markant forbedret i de sidste 15 år.

Så meget forbedrede, at det med en fortsat indsat kan forudses, at en helt eller delvis selvreproducerende ørredebestande snart er realistiske i mange vandløb.

Støtte til udsætningsarbejdet på Vestsjælland,
kan indsættes på konto:
reg. nr. 1551
konto 3511053919

Udsætningsforeningen er medlem af : SJÆLLANDS ØRRED SAMMENSLUTNING
SØS ´rolle er at arbejde med kontaktformidlende, koordinerende og rådgivende. Ideen er, at SØS skal være fødselhjælper for indførsel af egnede vildstammer, kontaktformidler til opdrætter mm. og at SØS derved skal virke som katalysator og iøvrigt arbejde efter principper om hjælp til selvhjælp for de enkelte medlemsorganisationer, til ophjælpning af en naturlig ørredbestand