Udsætningerne i Tude å

UDSÆTNING


I dag lægges meget stor vægt på begreber om autensitet, biologisk mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse i den danske naturforvaltning. Det er målet at bevare / fremme en stor mangfoldighed af både arter og lokale racer inden for en art. De mange ørredbestande, som er forsvundet har formentlig hver især været genetisk unikke og tilpasse hver deres vandsystem og havområde.

Det vurderes at udsætning af genetisk unikke ens domestiserde dambrugsfisk, med begrænset arvelig variation i alle sjællandske vandløb, ikke vil bringe os nærmere på en naturlig selvreproducerende ørredbestand.
Der har i samarbejde med Sjællands Ørred Sammenslutning været udsat vildfisk af afkom fra Kolding Å siden 1999, disse udsætninger skulle køre i mindst 5 år før vi kunne begynde at opfiske moderfisk i Tude Å vandsystem, dette på anbefaling af Danmarks Fiskeriundersøgelse, Silkeborg.
Opfiskning af moderfisk i Tude å vandsystem er starte op i efteråret 2005, hvor de befrugte æg bliver lagt ind i klæggeriet på Hvilested Dambrug, for derefter at bruges til udsætningerne i fremtiden.
Hvert efterår skal der opfiskes moderfisk, til udsætningerne fremover.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 arbejder med udsætning af vildfisk.
Dette foregår ved frivillige arbejde gennem de lokale foreninger.

Skal der fortsat være Ørreder at fange langs Vestsjællands kyst, er det vigtigt at alle der nyder, at komme på fisketur langs kysten, støtter de lokale foreninger.

Find link til en lokal forening på denne hjemmeside, eller kontakt kurt@ufv95.dk

Mundings udsætning  Tude å   16.500 stk
Tidligere kystudsætning            14.700 stk

I alt udsættes der
31.200 stk. smolt i mundingen

1/2 års udsætninger                     28.300 stk.
1 års udsætninger                          3.800 stk.

Udsætningerne i alt                   63.400 stk. pr. år

Disse udsætninger er fiskeplejefinancirede med 139.985,- kr. + moms 174.981,25 kr.

Der bliver der udsat 31.200 stk. i Tude å´s munding.

04_01_Plan_for_fiskepleje_i_-sjaellandske_vandloeb_til_sydlige_Kattegat_og_Storebaelt_2014-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udsætning af smolt ved Tude å munding


Udsætning af 1 årsfisk i Tude å
Der udsættes 3.800 stk. 1 års fisk,  hovedløbet fra Havrebjerg til Tersløse.

                                                                                                         

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udsætning af 1 årsfisk ved Havrebjerg

Udsætning af 1/2 årsfisk i Tude å

Der bliver udsat 28.300 stk ½ årsfisk hvert år, de blev fordelt over lange strækninger, her er det meget vigtigt at fiskene bliver fordelt over flere km., efter planen ca. 29 km..
Vi udsætter 1/2 års fisk i Tude å, Gudum Skovse å,Lindes å og Bjerge å,alle af afkom fra projekt vildfisk.

IMG_3006

Fiskene fordeles i spande, så de er klar til udsætning.


IMG_3041


Udsætning af 1/2 årsfisk i Tude å 
Der bliver  udsat 28.300 stk. som bliver fordelt  over lange strækninger, her er det meget vigtigt at fiskene bliver fordelt over flere km., efter planen ca. 29 km.. 
Vi udsætter 1/2 års fisk i Tude å, Gudum Skovse å,Lindes å og Bjerge å,  alle af afkom fra projekt vildfisk.

Fiskene fordeles .

                                                                                            

Støtte til udsætningsarbejdet på Vestsjælland,
kan indsættes på konto:
reg. nr. 3511
konto 3511053919