UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND
HAVØRREDEN

Samle udsætning på Sjælland og

 Lolland Falster 2014

Disse udsætninger bliver betalt af fisketegnet, da det er efter udsætningsplanerne.Vand
system
0337
0338
0339
0340
0342
0406
0407

0330
0331
0334
0335
0408

0315
0316

0304a
0305
0306
0309
0310
0311
0313

0201
0204
0209
0211
0213
0304

0214a
0215

0501
0503
0508
0510
0511

0505
0217
0218

0518
0519
0521
0524
0525
0528
0616
0619
0621
0622
0630
0631
0707

0605

0405
0419
0411
0414

0714
0725
0726
0735
0738
0740
0743
0744
0745
0749
0754
0806
0811
0823
0846
Svinninge Audebokanalen
Nordkanalen
Sindinge fj landkanalen
Sindinge fj. nordkanalen
Annebjerg Renden
Fuglebæks å
Dragsholm Kanal

Vejlemølle å
Ejby å
Elverdamsåen
Tuse å
Egemarkeløbet

Langvad Å
Lejre å

Arresø Kanal
Havelse å
Græse å
Værebro å
Hove å
Maglemose å
Gedebæksrenden

Højbro Å
Esrum å
Egebæk
Nivå
Kighanerende
Arresø Kanal/Pøle Å

Gåsebæk
Harrestrup Å

Hederenden
Kalstrup Møllebæk
Køge å
Vedskølle å
Tryggevælde å

Skensved å
St Vejle Å
Ll. Vejle Å

Vivede Mølle å
Fakse å
Herredsbæk
Hulebæk
Tubæk
Vasebæk
 Fladmose å
Bjørnebæk
Saltø å
Suså
Fuglebæk Kanal
Næs å
Vintermølle Bæk

Tude å

Gærde å
Halleby å
Brejninge å
Kærby å

Flintinge Å
Fribrødre Å
Gundslev Å
Sørup Å
Tingsted Å
Marebækkanalen
Tunderupløbet
Donnemoseløbet
Hesnæs Bæk
Sømosebæk
Damme Vandløb
Sakskøbing Å
Hunså
Marrebæk Rende
Vl f Handermølle

Forening

Odshereds
Odshereds
Odshereds
Odshereds
Odshereds
Odshereds
Odshereds

TØS
TØS
TØS
TØS
TØS

F.T.O.A.F.R-F
F.T.O.A.F.R-F

Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk
Ølsted og Frederiksværk


Esrum å  Laug
Esrum å  Laug
Esrum å  Laug
Esrum å  Laug
Esrum å  Laug
Køge Sportsfiskfor
Køge Sportsfiskfor
Køge Sportsfiskfor.
Køge Sportsfiskfor.
Køge Sportsfiskfor.

Regnbuen
Strandparken


Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.
Sydsjælland Ørredsam.

U.F.V. 95

Halleby sammenslut
Halleby sammenslut
Kalundborg
Kalundborg

Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn
Nykøbing F og omegn

Yngel
 

 
1.000 

 1.000


 500


 6.100
 1.400
 4.000


 2.100
    500
 2.100
 4.200 5.000 12.000  5.300
 


1/2 års


  2.525
 

 

 3.350
 


 3.950
 2.850
 1.350
    500


 
  1.200
  1.350

 


 

  2.000

   5.900

   1.250

      200


  14.400
  28.300

     450
  7.250
     450
 

 1.650


 675
 150

 250


 


1 års 
    150
    550

 
 3.900


  3.100

  


 4.600

 800
 1.200
 


munding
 
 
  


 

 

 


   3.000
 

  7.300
 
 

  14.000
    3.100
    8.000
    3.500
    1.900


   5.000
   3.500

   6.500
 


 3.000
  8.000


 
  8.900
  1.500
  2.900

   5.000
   7.000


   1.900
   2.800

   1.900
   1.900
   4.800
 
  10.000
    8.000
    9.000
 
  
    3.500
 
  16.000


  22.000
 
 

  
 
     100
   5.200
   3.200
 
     300


     800

     900
  2.400
  
  1.300


 


Tidl kyst

17.000
17.000
  6.400
  6.400
   1.000
   4.000
   4.100

   6.000
  10.000
  10.000
  20.000

 

  6.500

  4.200     8.500
  17.000

   21.200

   
 

 14.900
   8.300  5.500
  1.400   1.700
   1.700


  14.700


  7.200
  6.400
  4.400 

   3.500
  10.200
    1.400


   2.800
      700


   1.400

   4.400
   2.100
   1.400
   1.400 


 


  i alt 
 

 


 109.425
 

  17.150

 

  44.550


  75.750


   11.000

  25.900


 
  54.650

  83.900

  63.300


 

 56.550   52825 


 

 I alt


30.000
77.450
14.900
199.100
  258.200
 579.650

Ørreder udsat på Sjælland
 og Loland FalsterWeb-master: Kurt Jørgensen                                            Opdateret d. 06.11.15