UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 
HAVØRREDENEl-fiskeri efter moderfisk i Tude åProjekt Vildfisk 2017

Det gik desværre som frygtet i år, vi ikke kunne opfiske nok fisk til årets strygning. Vejret var heller ikke med os da bl.a. nedbørsmængden var kraftig i den sidste del af perioden. Så kraftig at den sidste elfiske tur helt måtte aflyses. Men det er ikke hele forklaringen, der mangler ganske enkelt fisk i åen! Nedslående var det også at Hallebyåen kun kunne stille med 5 stk. I alt nåede vi op på 41 ørreder, fordelt med 25 hunner og 19 hanner, og som det plejer ved strygningen var der en del hunner der ikke var modne, så resultatet blev ca. 2,3 liter rogn, hvilket langt fra er nok til de årlige udsætninger. Faktisk overvejede vi om det i det hele taget kunne betale sig at køre til Hvilested Dambrug med så dårligt et resultat. Tilbage står nu vores evalueringsmøde i januar. Her vil det store spørgsmål være, lægger vi hele projektet i mølpose i en 3-4 år, eller opgiver vi det helt? Udtagning af skælprøver. Måske skal vi i stedet samle kræfterne med at forsøge at genoprette åerne med bestandsanalyser og gydetællinger. Beviseligt er det i hvert fald, at der da blev udsat flere og større fisk på kysten var fiskeriet klart bedre. Diverse fiske- og kommunale myndigheder skal også på banen nu! Vi er indstillet på at stoppe nu, det er simpelthen Ikke umagen værd at opfange de få fisk der er i åen for øjeblikket.

Vi vil fortsat udsætte mundingssmoltProjekt Vildfisk 2016

Lørdag den 29 oktober blev dambruget opsat.

1. tur søndag den 13. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen, her blev det til 1 hun og 2 hanner, herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket. her blev der fanget 10 hunner og 8 hanner, det var ikke nok så vi måtte ud igen

2. tur søndag den 20. november, her fiskede vi fra Havrebjerg og op i Gudum å, desværre var der ikke mange fisk, det blev til 7 hunner og 2 hanner

3. tur Søndag den 27 november fiskede vi i Serdrup å, her blev det til 6 hunner og 7 hanner.

  1.    tur søndag den 3 december startede vi ved Havrebjerg her blev det til 9      hunner og 2 hanner, senere flyttede vi til Blæsinge hvor vi fik 2 hanner
  2.   tur mandag den 5 december var vi i Bromme Østermark her var der ikke   nogen fisk.

Projekt vildfisk 2015
Nyhedsbrev fra projekt vildfisk 2015
Opstillingen af Dambruget gik helt efter planen og vi havde en god dag i det fine efterårsvejr.
Der var mødt 7 mand lørdag, så der var nok af opgaver, til den efterhånden velkendte opgave. 

Da vi skulle montere den ene gummi-liner fik vi desværre revet et lille 10-øre stort hul i den.  Et dumt søm i den palle lineren lå på var skurken.
Fra tidligere tiders utætte liners ved vi, at det ikke er muligt blot at lime en lap på, men heldigvis havde Chr. Pedersen løsningen.  Han suste hjem og på drejebænken fabrikerede han 2 nylon skiver 5 mm. tykke med en diameter på 5 cm.   Skiverne blev nu spændt på hver side af hullet med en gennemgående bolt og der blev forsøgsvis lagt og limet en lap mellem skiverne.
Operationen var en succes og bassinet holder vand.
Alle bassiner står nu med 80 cm. vand.  Luftpumper og cirkulationspumper er i år forsynet med ”glatte” slanger og det har virkelig øget ydelserne.   
Tidligere brugte vi rillet slange, men efter at have nærlæst dimensionskravene for hhv. glatte og rillede slanger til swimmingpools blev vi klar over forskellen.  Jeg tror vi har opnået 30-50% forbedret ydelse.


Vi har indkøbt en 750 kg trailer der er forsynet med en høj presenning, så tank og iltflaske nu står tørt og godt.   Når vi skal bruge udstyret kan hele presenningen med stativ løftes af meget nemt.

UFV 95 Trailer

El-fiskeudstyret er kontrolleret og godkendt af aut. Installatør.   
Fiskerikontrollen informeret om el-fiskeriet.
Alt skulle således klar til el-fiskeriet på søndag. 
Vi starter ved Havrebjerg kl. 9.00


Projekt vildfisk 2014


Søndag den 16. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen her blev det til 22 hunner og 8 hanner, herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 1,5 km. nedstrøms for vandværket. Her blev der fanget 16 hunner og 12 hanner, det var ikke nok så vi måtte ud igen søndag den 23. november, her fiskede vi fra Havrebjerg og op til Gudum å, det blev til 20 hunner og 6 hanner. Vi flytte senere om til Ørnebjerg gården, her var der lidt fisk, det blev til 5 hunner og 1 hanner. Fredag den 28 november prøvet vi i Lindes å, her blev det til 4 hunner og 4 hanner
Store Strygedag var  søndag den 30. november, med desværre var de første fisk ikke moden til strygning, derfor beslutte vi at flytte strygedagen 14 dage til søndag den 14 december.
Fra Halleby åen kom der 4 hunner og 4 hanner

Samlet var der 70 hunner og 35 hanner gående i 2 bassiner, heraf blev 30 hunner og 32 hanner strøget.Alle fiskene blev genudsat i åen, også dem der ikke var moden, så håber vi de finder op til gydeområderne.

Det blev til 7,2 liter i alt
 
7,2 l. * 11.700 stk. pr. l. 84.200 stk. med en klægge procent på ca. 95 bliver det til  ca. 80.000 stk.Udsætningsbehov på Vestsjælland efter den nye udsætningsplan er.                  Yngel            ½ års              1 års               mundings
Tude å                                  28.300 stk.     3.900 stk.       30.700 stk.     
 Halleby å        5.300 stk.         7.250 stk.     3.100 stk.       29.200 stk.
 Bregninge å                              450 stk.                            6.400 stk.

 Kærby å                                                                           4.400 stk
 Gærde å                                   450 stk..
I alt                 5.300 stk.       36.450 stk.      7.600 stk.       70.700 stk.
Samlet skal vi bruge 120.000 fisk, det bliver derfor nødvendigt
at supplerer med fisk fra moderfisk på Hvilested Dambrug.


Projekt vildfisk 2013


Søndag den 17. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen, herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket. Her blev der fanget 17 hunner og 7 hanner, det var ikke nok så vi måtte ud søndag den 24. november igen, her fiskede vi fra Havrebjerg og op i Gudum å, desværre var der ikke mange fisk i Gudum å, her var store gyde  strækninger sandet til. Vi flytte senere om til Ørnebjerg gården, her var der lidt fisk. På hele dagen blev det til 13 hunner og 5 hanner.
Det blev til 8 hunner og 1 han fra Halleby å
Fiskene gik i 2 bassiner a 10.000 liter. På det midlertidig dambrug hos Jesper Thykær. Bassinerne er udstyret med nogle meget kraftige luftpumper, så hvert bassin forsynes via 6 tennisbold-store luftsten med 60 liter. luft pr. minut. I hvert bassin er monteret en kraftig dykpumpe som får vandet til at cirkulere. Fiskene retter ind og står roligt langs bassinkanten og svømmer mod strømmen.,
Store Strygedag var  lørdag den 30. november. Samlet blev det til 39 hunner og 15 hanner, heraf blev 22 hunner og 15 hanner strøget.
Det blev til 8,5 liter fra i alt
 
Dette skulle blive til ca. 94.450 stk. beregnet  efter flg. skala
Antal tusinde æg pr. liter når man lægger æg op på en lige række, og måler 25 cm.
48 stk.                8.300 stk.
50 stk.                9.400 stk.
52 stk.                10.500 stk.
54 stk.                11.700 stk.
Vi  talte flere prøver, med et gennemsnit på 54 æg pr. 25 cm
8,5 l. * 11.700 stk. pr. l. 99.450 stk. med en klægge procent på ca. 95 bliver det til 94.450 stk.


Udsætningsbehov på Vestsjælland kender vi først når den nye udsætningsplan udkommer.           

                   Projekt vildfisk 2012Resultatet af vores arrbejde med opfiskning af moderfisk blev for Tude Å flg:
På de 2 fiskedage blev der fanget 23 hunner og 17 hanner i Tude å, heraf kunne vi strygge 14 hunner det blev til 6,3 liter.

Fra Halleby å kom der 18 hunner og 13 hanner, her blev det til 6,2 liter

I alt blev det til 12,5 liter fra de 2 vandsystemer.

Dette skulle blive til ca. 118.000 stk. beregnet  efter flg. skala
Antal tusinde æg pr. liter når man lægger æg op på en lige række, og måler 25 cm.
48 stk.                8.300 stk.
50 stk.                9.400 stk.
52 stk.                10.500 stk.
54 stk.                11.700 stk.
Vi  talte flere prøver, med et gennemsnit på 52 æg pr. 25 cm
12,5 l. * 10.500 stk. pr. l. 131.250 stk. med en klægge procent på ca. 90 bliver det til 118.125 stk.

Den 24 januar 2013 var mere end 90 % klækket, det var kun ganske få som ikke blev til noget.

Udsætningsbehov på Vestsjælland:           
                   
                                        Yngel    1/2 års       1 års             munding   
                                                    5 - 8 cm.    8 - 13 cm.    14 - 17 cm.   
                   
Halleby å                          8.000      14.350        6.500            29.200   
Kalundborg fjord                                                                      4.400   
Brejninge Å                                                                             6.400   
                   
Tude Å                                 500       8.800         6.850            30.700    
I alt                                    8.500    23.150        13.350            70.700    115.700

Projekt vildfisk 2011

Søndag den 13. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen, herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket. Som altid, fristes man til at sige, at der var rigtig mange fisk  og mange af dem bliver helt sikkert klar i løbet af et par dage. Resultatet blev 33 hunner 27 hanner som blev hjemtaget til avl. 15 udlegede hunner blev ikke hjemtaget 6 hanner der var godt udslidte blev også genudsat. Det blev også til en lille han laks på 55 cm.
Alt i alt en rigtig god dag, med fisk nok til vores avlsarbejde, så derfor skal vi ikke ud og el-fiske mere i år.
Fiskene går nu i 3 bassiner a 10.000 liter. Alle bassinerne er udstyret med nogle  meget kraftige luftpumper, så hvert bassin forsynes  via 6 tennisbold-store luftsten med 60 liter. luft pr. minut. I hvert bassin er monteret en kraftig dykpumpe  som får vandet til at cirkulere. Fiskene retter ind og står roligt langs bassinkanten og svømmer mod strømmen.
Her går også 16 hunner og 4 hanner fra Halleby å, så der skulle blive nok til at dække fremtidens udsætningsarbejde.
Vi har planlagt Store Strygedag lørdag den 26. november. Det bliver spændende at se hvor megen rogn vi kan levere til Hvilested Dambrug i år.


      Thomas med en flot hunfisk.

Lørdag den 26 nov. var det store strygedag, hvor vi kunne konstantere at alt var forløbet fint, fiskene havde det fint.
Vi startede med at stryge hunnerne fra Tude å, her var der en del der ikke var klar til strygning.
Det blev til 8,95 liter rogn fra 20 hunner, 13 hunner var ikke klar.
Herefter var det hunnerne fra Halleby åen, det blev til 6,9 liter fra 10 hunner, 7 stk var ikke klar.
Hos hannerne var der 25 stk. der var klar.
Det samle resultat blev 15,85 liter som skulle blive til ca. 118.000 stk. hvis alt går godt med klægningen til foråret.

Dette skulle kunne dække udsætningerne i vores område, hvor der er behov for:

                   

Projekt vildfisk 2010

Problematisk opfiskning for Projekt Vildfisk
Det har godt nok ikke været det nemmeste år at opfiske avlsfisk til det kommende års udsætninger.
Vi startede i fin stil med opsætning af udstyr og bassiner den 30/10, alt fungerede tilfredsstillende, bl.a. er der blevet installeret et nyt alarmsystem til overvågning af alle bassiner.
Men allerede ugen efter opstod de første klimatiske problemer, nemlig alt for meget nedbør.
Da vi skulle el-fiske første gang 7/11, var vandstanden allerede så høj, at vi måtte gå langs bredden, hvilket gør det svært at nå fisken, hvis den er midt ude i åen.
Vi valgte derfor at fiske nedstrøms, d.v.s. gå i strømretningen, men det giver ikke ret megen tid for ”fangerne”, skal jeg hilse at sige! Men fik dog alligevel 9 hunner og 6 hanner.
Ugen efter valgte vi at prøve højere oppe i å-systemet, dette gav dog ikke mange fisk, hvorefter vi måtte tage til det samme område som ugen før, da vi havde ”tabt” en del pæne fisk.
Det viste sig at være en god ide, da det lykkedes at opfange et pænt antal, så dagen sluttede helt godt alligevel med 12 hunner og 10 hanner . Hallebyåen som også var ude denne lørdag, havde ligeledes store vandproblemer og fik kun 7 fisk.
Sidste el-fisketur blev herefter flyttet en uge til 27/11, hvor vi blev nødt til gå endnu højere op i systemet, og nu var vejret slået om til sne og frost, hvilket gav nye udfordringer, specielt på ”Dambruget” i Skørpinge, men fik dog yderligere 8 fisk denne lørdag. Så vi i alt havde 33 hunner
og 18 hanner.
Søndag var så ”Store strygedag” og hvor pumper og slanger var bebyndt  at fryse godt til i den hårde frost, så det var ved at være sidste udkald.
Dagen blev en smule skuffende, da vi kun opnåede 6,6 liter rogn, idet omkring halvdelen af hunnerne enten ikke var modne og nogle få var udlejede. Mærkeligt at hunnerne i år ikke modnedes i bassinerne, noget vi kommer til at kigge lidt nærmere på,  Naturen er og bliver underfuld!
Tilbage står nu at få nedtaget hele udstyret når og hvis det bliver tøvejr i en periode, håber at mange
vil hjælpe til.
Men dejligt har det været at med den store opbakning og interesserede for de implicerede, i projektet.
                                                                                                             JensEl-fiskeri 2010
 
Web-master: Kurt Jørgensen                                             Opdateret d. 25.01.16
kurt@ufv95.dk