UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
HAVØRREDEN                                 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 
Havørreden

Er en sammenslutning af foreningerne:Korsør Lystfiskerforening

Slagelse Sportsfiskerforeningen 


Skælskør Sportsfiskerforening


Høng SportsfiskerforeningFormålet er at udsætte laksefisk i Tude å og i de kystnære områder på Vestsjælland, efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder.

At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet.

Genetablering af en naturlig Ørredbestand i Tude Å


En lang række store og små sjællandske vandløb har naturgivne forhold for at have naturlige ørredbestande, hvilket de da også har haft indtil nyere tid. Flertallet af bestandene forsvandt imidlertid som følge af forureninger, reguleringer, hårdhændet vedligeholdelse og vandindvinding. De sidste så sent som 50 éne og 60´erne. Men en, mange steder, god og praktisk i overensstemmelse med regionplanernes recipientkvalitetsplaner, er tilstanden i mange sjællandske vandløb markant forbedret i de sidste 15 år.

Så meget forbedrede, at det med en fortsat indsat kan forudses, at en helt eller delvis selvreproducerende ørredebestande snart er realistiske i mange vandløb.
I dag lægges meget stor vægt på begreber om autensitet, biologisk mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse i den danske naturforvaltning. Det er målet at bevare / fremme en stor mangfoldighed af både arter og lokale racer inden for en art. De mange ørredbestande, som er forsvundet har formentlig hver især været genetisk unikke og tilpasse hver deres vandsystem og havområde.

Det vurderes derfor at udsætning af genetisk unikke ens domestiserde dambrugsfisk, med begrænset arvelig variation i alle sjællandske vandløb, ikke vil bringe os nærmere på en naturlig selvreproducerende ørredbestand.
Der har i samarbejde med Sjællands Ørred Sammenslutning været udsat vildfisk af afkom fra Kolding Å siden 1999, disse udsætninger skulle køre i mindst 5 år før vi kunne begynde at opfiske moderfisk i Tude Å vandsystem, dette på anbefaling af Danmarks Fiskeriundersøgelse, Silkeborg.

Opfiskning af moderfisk i Tude å
Opfiskning af moderfisk i Tude å vandsystem er starte op i efteråret 2005, hvor de befrugte æg bliver lagt ind i klæggeriet på Hvilested Dambrug, for derefter at bruges til udsætningerne i fremtiden. 
Hvert efterår skal der opfiskes moderfisk, til udsætningerne fremover. 

Støtte til udsætningsarbejdet på Vestsjælland,
kan indsættes på konto:
reg. nr. 3511
konto 3511053919

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 arbejder med udsætning af vildfisk.
Dette foregår ved frivilige arbejde gennem de lokale foreninger.

Skal der fortsat være Ørreder at fange langs de Vestsjællanske kyster, er det vigtigt at alle der nyder, at komme på fisketur langs kysten.

Støtter de lokale foreninger.

Find link til en lokal forening på denne hjemmeside, eller kontakt kj@ufv95.dkUdsætningsforeningen er medlem af :

SJÆLLANDS ØRRED SAMMENSLUTNING
SØS ´
rolle er at arbejde med kontaktformidlende, koordinerende og rådgivende. Ideen er, at SØS skal være fødselhjælper for indførsel af egnede vildstammer, kontaktformidler til opdrætter mm. og at SØS derved skal virke som katalysator og iøvrigt arbejde efter principper om hjælp til selvhjælp for de enkelte medlemsorganisationer, til ophjælpning af en naturlig ørredbestand.


Tilbage til forsiden
Fiskeri
udsætning ved Havrebjerg

Web-master: Kurt Jørgensen                                             Opdateret d.22.08.11