UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 
HAVØRREDEN
ÅRSBERETNING 2016

Udsætningerne 2016

Den 11 / 04.2016 blev der udsat 9.950 stk. 1 års smolt  og 12.000 stk. 2 års i Tude å´s munding.

Der blev ikke udsat 1 års fisk, da vi ikke havde nogen af vores egen stamme.

24 / 09 2016 udsatte vi ½ års fisk i alt 28.300 stk. som blev fordelt over lange strækninger, her er det meget vigtigt at fiskene bliver fordelt over hele åen, efter udsætningsplanen skal de fordeles over en strækning på 26 km.

Når vi udsætter 1/2 års fisk er der 3 hold afsted, i alt 30 deltagere

Samlet blev der i 2016 udsat 50.250 stk. til en samlet pris på 129.278,- kr. + moms i alt 161.596,- kr. betalt af fisketegnet.

Den 30 april blev der udsat 3.500 stk. i Spegeborenden ved Skælskør, denne udsætning blev delt mellem småbådsklubben, Sydvestsjællands amatørfiskeforening og UFV

 

Gydebanketælling

I samarbejde med Slagelse kommune, har vi været ude og registrere gydegravninger i dele af systemet, det var planen at vi skulle tælle alle områderne hvor der er gydeegnet bund, det var lidt svært at tælle hele systemet, da vandføringen var høj i perioden, så det var svært at se bunden.

Men vi har været igennem det meste, Bjerge å, Øllemoserenden, Gudum Skovsø å og hovedløbet ved Tidenvad. Desværre mangler der gydegravninger mange steder, når vi tænker på det meget store restaureringsarbejde der er udført i hele systemet Men der er fortsat store problemer med sandvandring. Store områder af Gudum Skovsø å som blev restaureret for 12 år siden er fuldstændig

sandet til, her er det planen vi udarbejder et projekt hvor der skal lægges nyt gydegrus ud

Der blev registreret gydegravninger i flg.

13 stk.Øllemoserenden   2 stk. Bjerge å    6 stk.Spegeborenden  6 stk.Vestermose å 

13 stk.Gudum Skovsø å

Desværre fik vi ikke talt Serdrup og Lindes å 

 

Projekt Vildfisk

Lørdag den 29 oktober blev dambruget opsat.

1 tur søndag den 13. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til landevejen ved byen, her blev det til 1 hun og 2 hanner, herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket. her blev der fange 10 hunner og 8 hanner, det var ikke nok så vi måtte ud igen

2. tur søndag den 20. november, her fiskede vi fra Havrebjerg og op i Gudum å, desværre var der ikke mange fisk, det blev til 7 hunner og 2 hanner

3.tur Søndag den 27 november fiskede vi i Serdrup å, her blev det til 6 hunner og 7 hanner.

4. tur søndag den 3 december startede vi ved Havrebjerg her blev det til 9 hunner og 2 hanner, senere flyttede vi til Blæsinge hvor vi fik 2 hanner

5. tur mandag den 5 december var vi i Bromme Østermark her var der ikke nogen fisk.

 Fra Halleby å blev det til 5 hunner og 3 han

Fiskene gik i 3 bassiner a 10.000 liter. På det midlertidig dambrug hos Jesper Thykær.

Vi mistede kun 1 fisk, det var en lille hun der sprang over kanten.

Store Strygedag var lørdag den 10. december. Samlet blev det til 38 hunner og 26 hanner, heraf blev 18 hunner og 25 hanner strøget.

Det blev til 3,3 liter i alt, 1,9 liter fra Tude å og 1,4 liter fra Hallebyåen

 

Vandhandleplan:

Her har vi været til mange møder med kommunen, hvor vi da også har fået et samarbejde med forvaltningen omkring vedligeholdelsen.

Ved første grødeskæring har vi været ude kl. 6.30 for at snakke med grødeskærings folkene om hvordan grødeskæringen kan skåne fiskebestanden bedst mulig, med hensyn til skjul, dette var vi også ved anden skæring, vi havde da også fået et rimeligt resultat.

Med desværre gik det galt igen, flere steder ved sidste skæring, har de igen rundbaberet områder så der ikke er skjul til fiskene

Kommunen er i gang med at revidere alle regulativerne for hele Tude å systemet, her kæmper vi en kamp med dem, da de ikke vil skrive vedligeholdes metoden ind i regulativet, det føler vi er meget vigtigt da vi desværre før har set hvordan ændrede vedligeholdelse kan splitte åen.

Vi har desværre også fortsat problemer med projektet i Tude å munding, vi havde fremsendt et alternativ projekt hvor der fortsat skulle føres vand gennem det gamle løb især når smolten vander ud og når havørrederne vandrer ind, dette vil reducere tabet betydeligt, det blev da også vedtaget i byrådet at vores forslag skulle indregnes i projektet, og hvad dette vil betyde for projektet

Med på en underlig måde har administrationen undladt at tage hensyn til vores projekt.

Det blev rejst i byrådet igen i november, men her var der stemmelighed så forslaget faldt, så desværre bliver projektet nok gennemført som planlagt, så vi kan forvente at ørredbestanden i Tude å er væk.

Vi har også haft en sag i Serdrup å hvor lodsejerne vil have fjernet en gydebanke, her gik DSF ind med en indsigelse mod den dispensation som kommunen havde givet.

Sagen endte i forlig hvor gydebanken skulle tages op og bunden sænkes hvorefter gydebanken skulle lægges på plads igen.

Men arbejdet blev desværre ikke udført som lovet, så her må vi igen efter kommunen.

 

Konkurrencer:

 

Resultatet af U.F.V 95 Cup 2016

Forenings resultatet:

Sagelse Sportsfiskerforening     15 deltager                 1.150 point

Høng Sportsfiskerforening          11 deltager                    390 point

Sorø Lystfiskerforening              17 deltager                    290 point

Haslev Sportsfiskerforening         6 deltager                    110 point

Der blev indvejet 11 ørreder, der blev ikke indvejet torsk

Der var 7 foreninger og 68 deltager, hvoraf 4 foreninger havde fisk til indvejning

 

 

Resultatet af J&F Cup 2016 

Forenings resultatet:

Slagelse Sportsfiskerforening                          448 point           11 deltager

Skælskør Sportsfiskerforening                        364 point              7 deltager

Sorø Lystfiskerforening                                   206 point            11 deltager

Høng Sportsfiskerforening                               192 point            12 deltager

Gørlev Sportsfiskerforening                             184 point              4 deltager

Korsør Lystfiskerforening                                       point              2 deltager

Haslev Sportsfiskerforening                                    point              1 deltager

7 foreninger var tilmeldt, til indvejninger. I alt 50 deltager

Der blev indvejet 3 ørreder 0 torsk og 62 fladfisk

Konkurrencen blev sponseret af Jagt & Fritidshuset, derfor går hele indtægten til udsætningsarbejdet på Vestsjælland

Indvejning og præmieoverrækkelse foregår ved Jagt & Fritidshuset, Karolinevej 2 C · 4200 Slagelse

 

Kommende konkurrencer:

U.F.V. Cup 2017 "Den Gyldne Kejs"                           Søndag den 2. april 2017

Jagt & Fritidshuset Cup     2017                                    Søndag den 5. oktober 2017

 

Sjællands Ørredsammenslutning

Der er nu 6 foreninger der arbejder med opfiskning af moderfisk, det er Køge, Tuse å, Esrum å, Halleby å, Tude å og Roskilde

Kontaktpersoner til FZ, er Peter Henriksen og Jan Aggerholm  som sidder i udvalget der arbejder med udsætnings- og miljøarbejde under Fishing Zealand

Rune Hulby er ansat til at kordinere de frivilliges indsats, det er blevet til Den Sjællands grusbande

 

Fishing Zealand

I 2010 startede Danmarks Sportsfiskerforbund projekt ” Havørred Sjælland” op. Navnet blev ændret til Fishing Zealand Der er nu 12 kommuner med, Vordingborg, Guldborgsund, Stevns, Næstved, Holbæk, Odsherred, Helsingør, Rudersdal, Halsnæs, Roskilde, Lejer og Kalundborg

Fishing Zealands grundlæggende strategi går ud på dels at forbedre forholdene for de vilde fiskebestande gennem en målrettet indsats i vandmiljøet og dels gøre fiskemulighederne på Sjælland og Øerne bedre med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale da kystfiskeri efter havørred er en af de mest udbredte fiskeformer i Danmark, og det besidder et stort økonomisk potentiale – også på Sjælland og Øerne.

 

Hjemmesiden

Den har været har været godt besøgt det sidste år.

Vi er i gang med at ny designe den, dette er med hjælp fra Morten Jacobsen og Torben Meldergård 
 

 

 

 

 

 .Web-master: Kurt Jørgensen                                             Opdateret d.04.02.17