ufv
UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
HAVØRREDEN

NYHEDER:
                
 
Fotogalleri
Projekt vildfisk:  
2009
 2010
2011
2012
2015
Fotogalleri
Udsætning
2015
2016
Resultater:
 

Konkurrencer:
U.F.V Cup 2019

Udsætninger på Sjælland

Udsætningesplan for Tude å


Vandtempratur
Opdateret 03-03-2019Det nye Fishing Zealand

fishingzealand.dk                                Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 
Havørreden

Er en sammenslutning af foreningerne:


Korsør Lystfiskerforening

Slagelse Sportsfiskerforeningen

Skælskør Sportsfiskerforening

Høng Sportsfiskerforening
    

    U.F.V.  Cup

          DEN GYLDNE KEJS
          SØNDAG 7. APRIL 2019

 

Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med
 Top Grej Kalundborgvej 88 · 4200 Slagelse,
hermed fornøjelsen at invitere jer til U.F.V. Cup 2019


Se præmielist og regler her:

Pressemeddelelse / åbent brev til byrådet i
Slagelse Kommune

 

Lystfiskere stopper vandpleje og udsætning af ørreder i Tude å

 

Samtidig udtræder lystfiskerne af alt samarbejde med Slagelse kommune om Tude
Å-systemet.

 

I årtier har lystfiskere på Vestsjælland, samlet i Udsætningsforeningen Vestsjælland (UFV95), sat ørreder ud i Tude å-systemet, der er Sjællands største ørredvandløb. Men efter at byrådet i Slagelse kommune den 29. august med et flertal valgte at fortsætte med Tude Ådal-projektet, stopper lystfiskerne både vandplejen og udsætningerne af den eftertragtede fisk.
- Tude Ådal-projektet i den nuværende form bliver i vores øjne dødsstødet til den i forvejen lille bestand af ørreder i Tude å.
Sammen med DTU Aqua har UFV95 peget på løsninger, som kunne reducere skaderne, som projektet har for ørreden.

Se hele pressemeddelsen her:

Udsætningerne i Tude å munding
Den 1-april 2018 blev der udsat 31.200 stk.  i Tude å´s munding.


Der er fortsat regnbueørreder der graver i gydeområderne i Tude å.

Jeg har optaget en film der beviser hvor meget der graves.

Se filmen he

r:


Meget voldsom opgravning af Vestermose Å

 

 Vi har konstateret, at der er sket en voldsom opgravning i Vestermose Å på strækningen fra station 6522 til 8005. Opgravningen er sket i tidsrummet mellem d. 1. oktober 2017 og d. 18. februar 2018. Konsekvenserne af opgravningen er at der er skabt et alt for bredt vandløb. Slagelse Kommune har udført frivillige indsatser og projekter for at skabe gode biologisk forhold for laksefisken. Gydegrus og de biologisk afgørende overhængende brinkfødder er nu systematisk gravet op.
Vedligeholdelsen skal ske ud fra kravene i det gældende vandløbsregulativ der er godkendt 11. marts. 1991. og administreres af Slagelse Kommune. Regulativet er under revision og den opdaterede version stiller meget nøje krav, der sigter mod at opnå miljømålsætningen.
Afslutningsvis skal det understreges at vi ser på denne sag med den allerstørste alvor. I virkeligheden er der tale om en fuldbyrdet vandløbsregulering uden nogen form for nødvendige dispensationer eller tilladelser, der er sket helt udenom gældende lov.
Se hele sagen her

Der graves i gydeområdet:

Vi har været ude at filme sammen med TV east Det område vi se  i indslaget er (normalt) et af de mest repro

duktive områder, hvad angår havørreder. Men det er ødelagt for i år, fordi regnbuerne har gravet det hele igennem, efter havørrederne har har gydt…

Se indslaget:

https://www.tveast.dk/nyheder/18-02-2018/1930/orred-vs-orred?autoplay=1#player


Og det er selvfølgelig et særligt stort problem, når der har været de store udslip. Men vi skal huske på, vi finder regnbueørreder hvert eneste år under el-fiskeriet, og det kommer fra den daglige produktion. Hver gang de tager fisk op fra burene – og det gør de tre gange om dagen i årets sidste måneder – slipper der fisk ud. Og det er ganske enkelt ulovligt. Og uholdbart.

     

Projekt vildfisk 2017

UFV95  satte  strøm til fiskene

Se film fra vores første tur den 5 november
https://youtu.be/ZTlPK0zU38E
det er Morten Jacobsen der har filmet

 


Lørdag den 28. oktober blev dambruget opsat
1 tur søndag den 5. november blev el-fiskesæsonen skudt i gang. Den første tur startede ved Havrebjerg fra jernbanen til 300 m opstrøms for byen, her blev det til 8 hun og 5 hanner,
2. tur søndag den 19. november, her fiskede vi igen ved Havrebjerg ca. 500 m. for at se om der var kommet fisk på stykket, desværre var der ikke mange fisk, det blev til 2 hunner og 8 hanner Herefter flyttede vi til Valbygaarden, hvor vi startede 2 km. nedstrøms for vandværket her blev der fanget 11 hunner og 5 hanner,
3.tur var planlagt til søndag den 3. december, den måtte vi desværre aflyse, da vandstanden var meget høj.
4. tur fredag den 1. december var vi i Bromme Østermark her fik vi en hanfisk.

 

Fra Halleby å blev det til 4 hunner og 1 han
På det midlertidig dambrug hos Jesper Thykær. Er bassinerne udstyret med nogle meget kraftige luftpumper. I hvert bassin er monteret en kraftig dykpumpe som får vandet til at cirkulere. Fiskene retter ind og står roligt langs bassinkanten og svømmer mod strømmen.,
Dog havde vi lidt uro i det ene bassin, hvor  fiskene blev ved med at springe op mod strålen, de skubbede til pumpen som stoppe ganske kort, nok til at sende alarm, så der flere alarmer inden vi fandt fejlen.
Store Strygedag var lørdag den 3. december. Samlet blev det til 25 hunner og 18 hanner, heraf blev 10 hunner og 17 hanner strøget.
Det blev til 2,15 liter i alt, 1,6 liter fra Tude å og 0,55 liter fra Halleby åen
Desværre er det igen blevet til nedgang, så vi må nok finde en løsning på projektet fremover.

 


 

                    Antal liter æg

 

 

Desværre oplevet vi igen et stort udslip af regnbueørreder fra Musholm Lax, hvor stor skaden er bliver svært at vurderer, da vandstanden er meget høj så vi kan ikke se om der bliver gravet i de gydebanker der er etableret af havørreden.
Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand vil prøve at lave en rapport omkring skadevirkningen af de store udslip.
Vi skal så bistå med de registreringer vi kan, og til sommer er det planen at vi skal el-fiske på udvalgte områder, for at se om der er kommet yngel ud af gydegravninger efter havørrederne.

 


 

 

 

Udsætning af ½ års fisk lørdag den 8. oktober 2017 

8 oktober 2017 blev der udsat 14.800 stk. som blev fordelt over lange strækninger, her er det meget vigtigt at fiskene bliver fordelt over hele åen, efter udsætningsplanen skal de fordeles over en strækning på 26 km.
Det var ca. 60 % af udsætningsplanen, da vi ikke havde nok af vores egen stamme, så alle stationerne var reduceret med ca. 40 %
I år sendte vi hold afsted med fisk i store plastikooser, pumpet op med ilt, det virker fint, så det vil vi bruge frem over.
Når vi udsætter 1/2 års fisk er der flere hold afsted, i alt 30 deltager


Se film fra udsætningen 

Udsætningerne i Tude å mundingFotografen til fotoserien er  Michael Jeppesen, praktikant på
Hvilested Dambrug.

Se fotoserien her


  

Udsætningsplanen for Tude å

Udsætningsplan

Se den her:
Støtte til udsætningsarbejdet på Vestsjælland,kan indsættes på konto:
reg. nr. 1551 konto 3511053919

Web-master: Kurt Jørgensen                                             Opdateret d  03-03-2019