UFV Cup 2022

         

         

         

      U.F.V.  Cup

     DEN GYLDNE KEJS

          SØNDAG 3. APRIL 2022

Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Top Grej Kalundborgvej 88 · 4200 Slagelse, fornøjelsen at invitere jer til U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS.

Det er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” U.F.V. cup” er alene via billetsalget at øge udsætningerne til Storebæltskysten.  Derfor går indtægterne ubeskåret til udsætningsarbejdet på Vestsjælland.

KONKURRENCEREGLER:

U.F.V. cup 2022 er en åben kystkonkurrence.  Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang.  Der må fiskes med 2 stænger pr. deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.),

Torsk ( 45 cm. ). Regnbueørreder indvejes ikke til konkurrencen. Deltager der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: Ørreder 10, torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.

Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede pointsum vinder U.F.V. cup 2022. Alle foreninger kan tilmelde hold.

Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:

Søndag den 3. april 2022 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30.
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår ved Top Grej Kalundborgvej 88 4200 Slagelse

PRÆMIER:

Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk  I begge rækker medfølger U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.

Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. Cup 2023. Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal. 

TILMELDING:

Billetter til konkurrence kan købes hos: Top Grej Kalundborgvej 88 · 4200 Slagelse eller bestilles på tlf. 20898182

Billetter kan også købes på Mobil Pay 20898182, betalingen forvises som billet ved indvejning

Tilmelding til holdkonkurrence, gennem din forening.

 Deltagerpris: foreningsdeltager 75,- kr. Individuelledeltager 100,- kr.

Hjælp U.F.V.cup 2022 til at blive en spændende dyst – tilmeld dig allerede nu i din forening.

Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf. 20898182 mail: kurt@ufv95.dk

Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95                            Top Grej

                            “Havørreden”                            Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse

Udsætningsforeningen Vestsjælland