U.F.V. CUP 2022

                  DEN GYLDNE KEJS

          SØNDAG 3. APRIL 2022

Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Top Grej Kalundborgvej 88 · 4200 Slagelse, fornøjelsen at invitere jer til U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS.

Det er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” U.F.V. cup” er alene via billetsalget at øge udsætningerne til Storebæltskysten.  Derfor går indtægterne ubeskåret til udsætningsarbejdet på Vestsjælland.

Se mere:

Vinderne UFV Cup 2019
INDVEJNING 2019

REGULERING AF SÆLER

BORGERFORSLAG:

REGULERING AF SÆLER  –  DIN STØTTE ER NØDVENDIG

De seneste år er antallet af både spættet sæl og gråsæl nærmest eksploderet i de danske farvande og bestanden har i dag en helt unaturlig størrelse.

De enorme mængder af sæler udretter betydelige skader for andre dyrearter og flere steder er fiskebestandene direkte truet af udryddelse pga. sælernes hærgen.

Et af de voldsomst angrebne steder er Østersøen, hvor en fisk som torsken nærmest er forsvundet.
Sælerne æder store mængder fisk og da sælerne samtidig er vært for meget farlige parasitter, som via sælernes afføring overføres til blandt andet torskene, er truslerne fra sælerne katastrofale.

Hvis en dyreart forsvinder eller reduceres i naturen, opstår der straks en uheldig ubalance i det øvrige liv i området – derfor er en sund og normal fiskebestand en af nødvendighederne for et sundt og rigt havmiljø.

I flere danske fjorde, som f.eks. Limfjorden, er den spættede sæl også talrig og pga. manglende føde i fjordene, søger sælerne nu op i vandløbene i deres jagt på føde.
Her er det oftest de gydende havørreder som bliver sælernes bytte.

På Sjælland er de sjældne gedder i Præstø Fjord genstand for sælernes jagt på føde og på havbunden opleves mange døde gedder med maverne flænset af sælerne.

Sælerne har ingen naturlige fjender, som kan begrænse bestandene og da sælen samtidig er totalfredet i Danmark, er forholdene fuldstændig ude af kontrol.

Danske erhvervsfiskere mister mange steder deres indtægtsgrundlag på grund af sælernes hærgen og fiskerne forsøger derfor nu, gennem et borgerforslag, at samle støtte til et politisk indgreb, som vil tillade den nødvendige regulering af sæler.

Både lystfiskere og erhvervsfiskere plages af sælernes unaturligt store antal, så her har vi virkelig en fælles sag, som er vigtig at kæmpe for.

Som lystfisker og naturelsker har du nu mulighed for at få bragt sælbestanden i fjordene og havet tilbage til et forsvarligt niveau og derved opnå en bedre balance i naturen.

Du kan med din elektroniske underskrift støtte borgerforslaget om regulering af sælerne i dansk farvand. (Bemærk: forslaget omfatter ikke Grønland og Færøerne)

Gå ind på siden: ………………www.borgerforslag.dk

Klik på rubrikken: ……………………………..   <Se eller støt forslag>

Rul ned på siden til du kommer til:

www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09175                                                                                                 

Klik på rubrikken og følg den meget nemme procedure med NemID-underskrift

Jeg håber, at også du vil støtte forslaget og derved medvirke til at få genoprette balancen og rimelige tilstande i vores fælles fiskevande.

Jesper Thykjær Andersen
42807500   seatrout@outlook.dk

Gennemluftning af gydebanker

Spuling af gydebanker

I samarbejde med Slagelse Kommune, har vi har været ude og gennem luftegydebanker og stryg i Skovsø-Gudum Å.

Der blev gennemluftet 20 gydebanker der var fyldt med sand, så nu venter vi på at der kommer gydeaktivitet på de gennemluftede gydebanker.

Stor tak til alle der hjalp og til Slagelse Kommune for samarbejdet og forplejningen.

Udsætningsforeningen Vestsjælland